Veri koruması

1. Bir bakışta gizlilik

Genel bilgiler
Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Web sitemizde 
veri toplama Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur? 
Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz? 
Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.
Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu öncelikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz? 
Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olarak sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz? 
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıntılar, "İşlemenin kısıtlanması hakkı" altındaki veri koruma beyanında bulunabilir.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Gezinme davranışınızın analizi genellikle anonimdir; sörf davranışı size kadar izlenemez.

Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bu araçlar ve itiraz etme seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgi, aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruma
Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternette veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa ilişkin not
Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş: 
Prof. Dr. Tilman Steinert 
Telefon: 0751-7601-2738 
E-posta: Tilman.Steinert@zfp-zentrum-nospam.de

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Toplanan verilerin iletildiği alıcılar veya üçüncü taraflar
Web yönetimi, Ravensburg merkezli Websedit AG tarafından yürütülür. Friedrichshafen merkezli TeleData GmbH, harici veri yönetimi de dahil olmak üzere web barındırma ile görevlendirildi. Her iki durumda da bunlar GDPR Madde 28'e göre işleyicilerdir.

Yasal veri koruma görevlisi Ağımız
için bir veri koruma görevlisi atadık. 
Reinhard Siebert 
Telefon: 07571-7481-70
E-posta: datenschutz@arkade-ev-nospam.de
 
 
Veri işleme izninizin iptali
Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veriler GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının e veya f bendine göre işleniyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işlemek için çıkarlarınızı, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, etkilenen kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz ( İtiraz Madde 21 Paragraf .1 GDPR).
Kişisel verileriniz doğrudan reklamcılık faaliyeti için işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Fıkra 2 uyarınca itiraz).


Yetkili denetim makamına itiraz hakkı
GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen yerin bulunduğu yerde bir denetim makamına itiraz etme hakkına sahiptir. ihlal. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri aktarımı
hakkı Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifrelemesi
Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgilendirme, bloke etme, silme ve düzeltme
Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ile veri işleme amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve gerektiğinde düzeltme hakkınız, bu verilerin engellenmesi veya silinmesi. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması
hakkı Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşti/oluyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talep etmek, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
 • GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatinin öncelikli olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarları işlenir.

Reklam e-postalarına itiraz
İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesine yönelik baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Site operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Web sitemizde veri toplama

SSL veya TLS şifreleme
Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya kullanır. TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Çerezler
Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya istediğiniz belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklandığı sürece, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınır.

Sunucu günlük dosyaları
Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde toplanır. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda meşru bir menfaati vardır - bu amaçla sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim formu
Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi bu nedenle yalnızca sizin izninize bağlıdır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.
İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks
yoluyla yapılan sorgulamalar Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, sorgu) dahil olmak üzere sorgunuz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğundan, işleme, izninize (Madde 6 Para. 1 bent. a GDPR) ve/veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Para. 1 ben f. f GDPR) dayanmaktadır. etkili işlemede bize yöneltilen sorular.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulununcaya, saklama izninizi geri çekene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Bu web sitesine
kayıt Sitedeki ek fonksiyonları kullanmak için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bu amaçla girilen verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Teklifin kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler için, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanırız.

Kayıt sırasında girilen veriler, onayınız temelinde işlenir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Kayıt sırasında toplanan veriler, web sitemizde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)
Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içerik tasarımı veya değiştirilmesi (envanter verileri) için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için verilerin işlenmesine izin veren GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b harfine dayanmaktadır. Web sitemizin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

4. Analiz Araçları

GoAccess
Bu web sitesi açık kaynaklı web analiz hizmeti GoAccess'i kullanmaktadır.
GoAccess "çerez" kullanmaz, ancak web sunucusunun sunucu günlük dosyalarına erişir. Sunucu günlükleri hangi sayfalara ne zaman erişildiğini kaydeder ve web sitesinin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bunun için kullanılan IP adresleri kaydedilmeden önce anonimleştirilir.

Anonimleştirilmiş IP adresleri 60 gün boyunca saklanır.

GoAccess analiz aracı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, web sitesini optimize etmek için kullanıcı davranışının anonimleştirilmiş analizinde meşru bir menfaate sahiptir.

Bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler, harici erişime karşı korunan bir dizinde saklanır.

5. Eklentiler ve Araçlar

Google Web Yazı Tipleri
Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.

Google Haritalar
Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru bir menfaati temsil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr .

Kurabiye